Viejas Locas - Botella

Desde que te conocí
Fuiste lo mejor para mi
Eres la chica mas fiel
Que un hombre puede tener
Y desde que yo estoy con vos
Mi mente viaja a otra d...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.