Viejas Locas - Me Gustas Mucho

Nos conocimos bailando en un bar
tus piernas volaban,
las sabías llevar,
a mi me gustaba como las movías
why juntos nos fuimos a pernoctar.

Es ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.