Wu-tang Clan - Uzi (Pinky Ring)/It Ain't Nothin'

Yo, yeah
Don't erase none of that good shit in the beginnin'
Yo, spill drinks on ya, get stank on ya
Yo, yo, pinky ring shit, yo
That pinky ring s...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.