Litto Nebbia - Solo Se Trata de Vivir

Dicen que viajando,
Se fortalece el corazón
Pues andar nuevos caminos,
Te haré olvidar el anterior,
Ojalá que eso pronto suceda
Así­ podrá desc...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.