Teddybears - Throw Your Hands Up

This is big!

Chi town girls have di badonkadonk (Oh!)
A-T-L junk in di trunk a bounce (Oh!)
Jamaican girls pat yuh front a clump (Come on!)
Miam...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.