Sarah Connor - One Nite Stand (Of Wolves and Sheep)

Sarah Connor it's an honor
Wyclef
Bounce
One night stand

Love ya baby, drive me crazy
Let me be your sugar daddy
Looked into my eyes
I was co...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.