Trick Daddy - Hold on Featuring J-Shin

Hey cue that shit that the verse mixed up

(See what I'm sayin)

Gotsta hold on
I been trapped for so long
Gotsta hold on
I been trapped for so...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.