Joe Dassin - Chanson Triste

Devant sa page blanche
Un musicien commence
Une valse triste
C'est pas toujours gai, les artistes

Il chante pour lui-même
Les notes qui lui viennent
...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.