Bow wow - Jiminy cricket (interlude)

Jiminy Cricket
This is your man
Aha ha ha ha
Aaaahaaah haa
Tell Me When Your Ready


Lyrics licensed by LyricFind