Paffendorf - Be Cool

I want it deep

If you want it
Come and get it

Oh my god, turn me on
You're so cool

My way or the highway
Everybody be cool
You be cool (be cool)

E...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.