Letzte Instanz - Zarter Engel

Mach die Augen zu
niemand sieht mich
ich nur dich
fühl mich so fremd hier
I'm eigenen Haus
nackt an deiner Seite stehen
zähl bis zehn
bin die W...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.