Public Announcement - Mamacita

Yo!

[Chorus]
Mamacita
Where you at?
Been trying to reach you
All alone, you know I need ya
Got me fiendin'
Can I meet ya?
I need to see ya
...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.