Andres Calamaro - Te Quier Igual

Te quiero
Pero te llevaste la flor
Y me dejaste el florero
Te quiero
Me dejaste la ceniza
Y te llevaste el cenicero

Te quiero
Pero te lleva...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.