Rihanna - You Don't Love Me (no,no, no)

No no no
You don't love me and I know now
No no no
You don't love me so let me go now
(Me cyann' let you go, can't let you go)
And if you ask me,...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.