Manolo Escobar - Mi Carro

Mi carro me lo robaron, estando de romería
Mi carro me lo robaron, de noche cuando dormía

¿dónde estará mi carro?. (bis)
¿dónde estará mi carro...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.