Opwekking - Ik zie uit naar de dag

Ik zie uit naar de dag
die straks komen zal
als Jezus komt
en we horen de klank
van bazuingeschal
als Jezus komt
zie hij komt dan op de wolken
met heerlijkheid en eer
en dan buigen alle volken
met eerbied voor hem neer

en we zingen:
heilig, heilig, heilig is de heer
heilig, heilig, heilig is de heer
en we zingen
heilig, heilig, heilig is de heer
de almachtige
die was en is en komt

ik zie uit naar de dag
die straks komen zal
als Jezus komt
en we horen de klank
van bazuingeschal
als Jezus komt
een nieuwe hemel en een aarde
zonder ziekte, zonder pijn
zonder honger, zonder oorlog
wat heerlijk zal dat zijn

en we zingen:
heilig, heilig, heilig is de heer
heilig, heilig, heilig is de heer
en we zingen
heilig, heilig, heilig is de heer
de almachtige
die was en is en komt


maar ik weet dat die dag
die straks komen zal
niet eerder komt,
en ik weet dat de klank
van bazuingeschal
niet eerder komt
voordat alle mensen weten
wat Jezus heeft gedaan
daarom gaf hij ons de opdracht
de wereld in te gaan

en we zingen: )
Jezus Jezus Jezus is de Heer )
Jezus Jezus Jezus is de heer )
en we zingen: ) x2
Jezus Jezus Jezus is de Heer )
de almachtige )
die was en is en komt )

Lyrics licensed by LyricFind