Old World Disorder - 3hree6ix5ive (Detrimental)

[Chorus]
[Skam]
Yo, I'm tryin' to be the man of the day
Three six five a year
See the bullshit you sayin', Skam ain't tryin' to hear (Fuck that!) ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.