Selena - Bidi bidi bom bom (engels vertaald)

Bidi bidi bom bom
Bidi bidi bom bom
Bidi bidi bidi bidi bom bom
Bidi bidi bidi bidi bom bom

Cada vez
Cada vez que lo veo pasar
Mi corazón se...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.