Xavier Naidoo - Gute Aussichten

Selbst wenn ich Solo komm', ihr Nullen, komm' ich in dem Glauben,
Dass Rödelheim die Macht is' und ich euch zerquetsch' wie Trauben.
Fick die Tauben...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.