Sarah Brightman - Voici le printemps, for voice & piano (Folk Songs, Vol. II)

Voici le printemps qui passe
"Bonjour, tisserand, bonjour!
Ami, cède-moi ta place,
J'en ai besoin pour un jour.
C'est moi qui fais la toilette
De...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.