Funkmaster Flex - We in Here

Yeah you know how we do it, Funk Flex, Big Kap, Def Jam
The Tunnel, Ruff Ryders, Let's go baby

[Chorus]
Ruff Ryders (We in here!)
Ruff Ryders (W...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.