Hohner - Viva Colonia

Met ner Pappnas gebore dr Dom en dr Täsch
Han mir uns jeschwore: Mer jon unsre Wääch
Alles wat mer krieje künne, nemme mer och met
Weil et jede Aug...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.