Manzanita - No Me Lo Creo

Jamás imagine
Que sucediera algo así
Quien me lo iba a decir
Con lejos que estabas tú de mi
Tan solo en mis sueños
Fuiste mía, no

Estando junto a ti
...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.