Schürzenjäger - Sierra Madre

Wenn der Morgen kommt
Und die letzten Schatten vergehen
Schauen die Menschen der Sierra hinauf
Zu den sonnigen Höhen
Schauen hinauf
Wo der weiße ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.