Sir Malcolm Sargent - Hark! The Herald Angels Sing

Hark! the herald angels sing
Glory to the newborn King
Peace on earth, and mercy mild
God and sinners reconcile
Joyful, all ye nations, rise
Join...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.