Jocelyne Béroard - Milans

jacob-
Iyé
(iyé)
Iyé
(iyé)

Tou sa ki vé sòti dan a yo a lablani
Vini pou zòt kouté, makrélaj ké tonbé
Sòti dan fon, vini pou kouté an son
Milan dèyé lisin avé manzé Hoslin

Iyé
(iyé)
Iyé
(iyé)

Mwen di si paraza fanm-la ka bay lavwa
Anlé démélé aw, fè kon si sé pa ta'w
Pa jen faché, pa chouboulé
Pas lé tout présyon-la ka monté
Sé wou sèl ki ka tonbé

Iyé
(iyé)
Iyé
(iyé)

Kouté, perlenpenpew
(Wa)
Perlenpenpew
(Wa)
Perlenpenpew
(Wa)
Perlenpenpew
(Wa)

Jocelyne-
Mè non,
(wi)
An an
Man pa lé ri di sa, (a)
Ki rivé Alberta, (a
Mé i ka two pwan kòy pou an fanm desekede
Lot jou-a nou alé adan "garden party" yo a
Té ni an lo bèl moun, i mété pli bèl wob, ay ay ayayay
Mé tou moun lan savé ki adan joli piti péyi nou an
soley-la ka kléré mé lapli-ya ka fè zafey
Rob li té long kon an jou san pen
E lé kouri vini i volplané dan jaden-an
Yépa, krakrakra

Man pa lé rakonté sa ki té rivé Kolino
Mé i ka bay lavwa lè sé an lòt ki ka pwan fè
Lòtjou i ba fanm li an ti sisi pou mijoté
Lè i rivé a tab mandé si fanm-la ka fè grèv
Madanm li déklaré : "Kolino, sisi sa piti
E lé mwen dépwélé'y i vini ankò pli piti
Lè i té ka woti, dé zyé mwen wè'y rétrési
Epi lè mwen gouté'y i pa té rété pou nou manjé"
Yépa, Yépa


kè-
Ba nou milan, tou sa ou sav an lé yo
Ba nou anko, nou pé ké jen las amizé

Iyé
(iyé)
Iyé
(iyé)

Man di si paraza fanm-la ka bay lavwa
Anlé démélé aw, fè kon si sé pa ta'w
Pa jan faché, pa chouboulé
Pas lé tout présyon-la ka monté
Sé wou sèl ki ka tonbé

Iyé
(iyé)
Iyé
(iyé)

Mé wi
(non)
Ou ja wè'y
Fifin sé an ti fi (wi)
Ki ni an ti fidji (wi)
Mé Bondyé bay an kò, menm fanm ka gadé
I toujou ka sapé, ou pé ké jen apwann li karé
Lé non manzél anlé, latè pa ka pòté'y han han rayayay
An jou i té mété an djin pou tout moun konstaté
Sa i kriyé kapital sé pa ti zafè, sé pa jwé
Mi an papyé tonbé i té oblijé ramasé'y
Djin-la pa rézisté é kapital vin libéré, yépa !

(iyé)
Iyé
(iyé)
Iyé

Kouté, perlenpenpew
(Wa)
Kouté, ...
(Wa)
Kouté, ...
(Wa)
Kouté, ...
(Wa)

Kra kra kra

(...) = kè-

Lyrics licensed by LyricFind