Wyclef Jean - Mona Lisa

Yo Mona Lisa, could I get a date on Friday
And if your busy, I wouldn't mind taking Saturday

Right about now, if you are in your jeep, please turn up...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.