Ann christy - Een woord van liefde

Toen de toekomst duister was en de zon geen licht en geen warmte gaf,
leek de wereld koud en leeg,
vermoeid en zonder leven.
Maar dan kwam zacht en onverwacht
het geluk voorbij en het wenkte mij.
Zonder aarz'len ging ik mee,
zoals een stroom zijn weg baant naar zee.

Een woord van liefde,
een woord van tederheid
brengt mensen bij elkaar
en maakt hun dromen waar.

Komend uit een donk're nacht
sprak mijn hart het woord dat bevrijding bracht.
Zo vindt ieder vroeg of laat
een mens die al zijn zorgen verstaat.


Een woord van liefde,
een woord van tederheid
brengt mensen bij elkaar
en maakt hun dromen waar.

Wat ons naar elkander drijft,
is diezelfde wet die eeuwig geldig blijft.
Zij maakt alle mensen één.
Een woord van liefde brengt hen bijeen.

Lyrics licensed by LyricFind