A+ - A+Z

Yeah yeah
Word up (Yeah son)
Yeah yo how this goin down nine-six
How we livin son (exoticness)
Nine-six exoticness (representin)
Know what I mean...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.