Hi-Five - Can't Wait Another Minute

I Can't Wait Another Minute
Hi-Five

You know I've been waiting so long for this chance...
Can we talk alone?

But I can't wait another minute
...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.