Enrique Iglesias - El Baño

Hola, hola

Cuando yo te vi
A mí se me paró
El corazón, me dejó de latir
Quiero que estemos solos
Por ti me descontrolo
Discúlpame mi amor ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.