Leslie Grace - Duro y Suave

Yo' Grace

Yo no sé si tú me quiere'
Pero a mí me va y me viene
Porque yo te quiero para mí solita
No quiero sonar intensa
Pero dime si me ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.