Schürzenjäger - Schürzenjägerzeit

He he oh
He he oh
Weit und breit Fröhlichkeit
Schürzenjägerzeit
He he oh
He he oh
Schürzenjägerzeit homma heit

He he oh
He he oh
Weit und b...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.