French Montana - Welcome To The Future

You a dead nigga
Montana, P. Reign, Drizzy wassup, nigga?
Chug, Auti, OVO, nigga
Coke Boy, haaann, aye aye aye aye aye aye

Put the money over bi...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.