Andy Rivera - Stripper

Icon
(Rude Boys)

Hoy nada nos puede detener
Esta noche es nuestra
(Nuestra)

Muéstrame
Si tú me puedes complacer
Y si eres tan buena co...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.