Kendo Kaponi - Me Contagié

Hello
Mera dime bebe ¿estás bien?
Ay mi amor, estaba loca por oírte
Mi amor, ¿estas bien? Me siento vacía
¿Vacía por que mi amor?
¿Cómo que p...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.