Almighty - Tú Me Enamoraste

Wilder
This is the fucking remix

Ella es una diabla
Me lo escupe, me lo mama y se la traga
Tengo a tu puta en mi cama
This is the remix

N...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.