Arcángel & De La Ghetto - La Ocasión

Hear this Music (Leggo, leggo)

Si te estoy llamando es que quiero salir
Tú no sabes el deseo que tengo por ti
Quiero hacértelo como me da la ga...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.