Lil Uzi Vert - YSL

We gettin' money man fuck all that hatin' shit
This nigga trippin'
Aye, Iky gimme my weed bro
Hahaha
That nigga smokin' gas
Beat his ass, you kno...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.