Rod Stewart - Nobody Knows When You're Down and Out

La vida de un millonario
La tuve un día y me pude gastar
Mucho dinero, tequila y amor
Con mis amigos la pasaba mejor

De pronto vi la caída
Todo...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.