Lil Uzi Vert - Secure The Bag

Diamonds on my choker
Diamonds on my necklace
Diamonds they be shinin', boy they so precious
I secure the bag then I go get it
I secure the bag th...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.