Lil Kleine - Stoff und Schnaps

Wenn deine Alte chillen will kein Problem
Dann komm' ich vorbei, ich komm' nicht allein
Denn ich hab' Stoff und Schnaps
Ich hab' Stoff und Schnaps ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.