J Balvin - Fantasia

Yo sé que tienes tu novio
Y yo aya tengo la mia
Si nos gustamos es obvio
Que esperas pa hacerte mía

Q yo sé que tienes tu novio
Y yo aya t...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.