Andrea Bocelli - Somos Novios

Somos novios
Pues los dos sentimos mutuo amor profundo
Y con eso ya ganamos lo ms grande
De este mundo

Nos amamos, nos besamos
Como novios
Nos...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.