Cro - Bad Chick (MTV Unplugged)

Ich sag ja, ja, ja du bist die schönste Frau der Welt
Und nein, is' schon okay wenn du das auch bestellst
Du sollst es haben, wenn dir dieses Haus g...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.