Automatikk - Kingz

Ich bin wieder mal voll auf Koka, lebe la vida loca
Ich chille im Benz Coupé auf Saint-Tropez wie dieser Hoover
Deine Zeit ist over, geh und putz dein...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.