Miss Platnum - Hüftgold Berlin

Die Straßen dampfen, komm wir fahren an den See
Nein, wir brauchen keine Karre, kommen auch so von A nach B
Wollen keine Kohle
(Keine Kohle)
Dafür, da...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.