PARTYNEXTDOOR - Grown Woman

(Oh)
Sitting court side, to the game she play
I'm chilling most times, but I blame the DJ
She the dark-skin chick with a light-skin crew
Her pretty fa...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.