Eminem - Twerk Dat Pop That

Get this paper (Twerk dat, pop that)
Work that shaker (Twerk dat, pop that)
Go ahead baby (Twerk, twerk dat, pop that)
Turn around lady (Twerk dat, po...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.