Zedd - Follow You Down (Keys N Krates Remix)

Wherever you go, whatever you do
You know I'll follow you down
Wherever you go, if ever you lose your ground
I'll follow you down

Wherever you go, wh...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.